Соработувајте со нас!

Постојано сме во потрага за нови предизвици!

Ако сакате да овозможите говорна комуникација во вашите уреди или сервиси, или пак се судрувате со проблем кој вклучува говор и аудио - можеме да помогнеме!

Група за говорни технологии
Факултет за електротехника и информациски технологии
Руѓер Бошковиќ 18
1000 Скопје
Македонија
+389 2 3099 102
speech@feit.ukim.edu.mk